De WENDBARE Organisatie

“Companies are often victims of their own success. They die not because what they did was wrong, but because they kept doing it for too long”
Yves Dos

Recent bereikte mij de vraag: ”Wat is dat precies een wendbare organisatie?” Een vraag die (mede) was ingegeven omdat hun klanten steeds vaker de trajecten via scrum of agile wilden aanpakken. “Wij willen een goed beeld vormen over het onderwerp ‘de wendbaarheid van organisaties’ zodat we de verschillende methodieken goed kunnen toepassen om verandering in te kunnen bedden.”

De reden om wendbaar te willen zijn, is voor bijna elke organisatie dezelfde: in kunnen spelen op de ontwikkelingen in de markt. Enerzijds wordt er dan gedoeld op de veranderlijke wensen van de goed geïnformeerde klant en de globalisering. Anderzijds ook op meer interne invloeden als de vergrijzing en de nieuwe generaties die de arbeidsmarkt op komen.

Een wendbare organisatie zijn, is iets dat de gehele organisatie aangaat.  Elk onderdeel van de organisatie, elke functie of rol, elk bedrijfselement, alle processen moeten gericht zijn op het zijn van een wendbare organisatie. Er moet doelgericht worden gewerkt aan het maken en behouden van wendbaarheid.

Een wendbare organisatie heeft een hoge reactiesnelheid door de korte beslislijnen en de high performance cultuur. Het leidinggevend kader is er van doordrongen dat de kennis zit in de totale groep en niet bij een paar individuen. Het beschikbaar stellen van actuele informatie en het inventariseren van inzichten is gemeengoed. De multidisciplinaire (tijdelijke) teams boeken in korte opeenvolgende perioden (deel)resultaten zodat tijdig bijsturen mogelijk is.

De wens: in kunnen spelen op de ontwikkelingen in de markt betekent vaak ‘de concurrent voor blijven’. Niet alleen sneller reageren, maar ook concurrerender, innovatiever. Met een stevige ambitie als basis en ondernemende medewerkers aan de voorkant die de klant actief betrekken bij de organisatie.

Wendbaarheid raakt de overtuigingen van de mensen die er mee werken of willen gaan werken. Tot waar wil je gaan? Tot waar kan je gaan? Als mens en als organisatie. Neem de overtuigingen eens onder de loep en zet ze op hun rek. Er is meer mogelijk dan op het eerste gezicht lijkt.

“Waarom niet het plaatje van de overbekende vogels die vliegen als synoniem voor wendbaarheid? Enerzijds omdat een zwerm vogels niet in vergelijking staat tot complexe organisatie. Dat begint al met het feit dat zij niet hiërarchisch georganiseerd zijn. Anderzijds, wel eens in bijvoorbeeld Azië geweest en daar de verkeerssituatie eens rustig tot je door laten dringen? Verkopers, voetgangers, fietsers, brommers en zwaar verkeer gaan allemaal langs elkaar heen. Geen duidelijke regels behalve: duidelijk zijn in wat je wilt bereiken en zorgen dat je niemand raakt. Verbazingwekkend maar het gaat verrassend vaak goed!”

Katinka Versteegh

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *